هیدرولیک تک

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus

اتصالات آکومولاتور ها

اتصالات آکومولاتور ها شامل اتصالات بیرونی و اتصالات درونی می باشد. اتصالات درونی شامل پیچ و مهره های اتصالات اصلی می باشند که در ساختمان اصلی آکومولاتور بکار میروند. برخی آکومولاتور ها که تیوپ آنها قابل تعویض هستند بصورت دو تکه تولید میشوند. برخی دیگر با پایان طول عم نیاز به تعویض کامل دارند و پیچ و مهره ای در ساختار آنها استفاده نشده بلکه بصورت جوشی و گاهی پرسی تولید شده اند. در اتصالا آکومولاتور در محل مورد استفاده در ماشین آلات صنعتی از پیچ های شش گوش در گرید بالا استفاده میشود تا تحت تاثیر بار وارد بر آکومولاتور مقاومت مناسبی از خود نشان دهند.


خرید آکومولاتور