هیدرولیک تک

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus

Accumulator import and distribution

Accumulator

Accumulator

Accumulator types

Accumulator types

Advantages of using accumulator

Advantages of using accumulator

Accumulator structure

Accumulator structure

مشخصات فنی جهت انتخاب و خرید آکومولاتور

با توجه به کاربری آکومولاتور در سیستم های جریان سیال این قطعه با دقت بسیار بالایی تولید می شود. آکومولاتور، پمپ، شیر آلات و سنسور های جریان هیدرولیک برای جلوگیری از ایجاد شنتی در سیستم، افت فشار و آسیب به دیگر اجزای هیدرولیک می بایست با تکنولوژی بالایی انتخاب شده و خرید انها با اطلاعات دقیقی صورت پذیرد. مشخصات فنی و عددی آکومولاتور ها با دیمانسیون های مختلفی که یا در سیستم استاندارد SI یا کیلوگرم-متر مشخص شده اند و یا در سیستم استاندارد آمریکایی فوت-پوند در دسترس بوده و قابل مقایسه هستند. مهمترین مشخصات فنی در خرید آکومولاتور به قرار زیر هستند.

فروش انواع آکومولاتور