هیدرولیک تک

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus

آکومولاتور دیافراگمی

آکومولاتورهای دیافراگمی از یک صفحه لاستیکی به شکل دیافراگم برای جداکردن دو سیال که یکی به شکل گاز و با قابلیت تراکم پذیری و دیگری مایع وارد شده به داخل آکومولاتور دیافراگمی از خط جریان سیال است استفاده می کنند. دیافراگم بصورت جوش خورده و یا پیچ شده بین دو نیم کره آکومولاتور دیافراگمی قرار میگیرد. نیم کره بالایی آکومولاتور دیافراگمی با گاز ازت یا نیتروژن با قابلیت تراکم پذیری مناسب و عدم واکنش پذیری پر می شود. نیم کره پایینی آکومولاتور دیافراگمی بصورت مستقیم به خط لوله جریان سیال اتصال پیدا می کند.

آکومولاتورهای دیافراگمی معمولا در خط لوله جریانهایی از سیال اتصال پیدا می کنند که حجم ذخیره مورد نیاز مایع کم و حداکثر تا 4 لیتر باشد. آکومولاتور دیافراگمی توانایی بسیار بالایی در جذب ضربات ناشی از افزایش ناگهانی فشار داشته و موجب افزایش طول عمر اتصالات جریان هیدرولیگ و پمپ در مسیر می شوند.

مقایسه آکومولاتور دیافراگمی با آکومولاتور تیوپی

آکومولاتورهای دیافراگمی بیشتر مزایای آکومولاتورهای تیوپی را دارند با این تفاوت که نسبت تراکم گاز در آنها حداکثر 8 به 1 است و برای ذخیره حجم سیال کمتری طراحی و تولید می شوند. همچنین احتمال نشت گاز به داخل جریان و یا نتش مایع به داخل محیط ازت در آکومولاتورهای دیافراگمی بیشتر است.

آکومولاتور دیافراگمی و جریان هیدرولیک

آکومولاتور های دیافراگمی با کاربری مناسب جهت حفظ فشار سیال و جبران نشتی در سیستم جریان هیدرولیک معمولا همراه با کپسول دو تکه که بصورت الکترونی و دقیق جوشکاری شده اند و ومقاوم در برابر شرایط آب و هوایی مختلف هستند ساخته شده اند. آکومولاتور دیافراگمی از خاصیت تراکم پذیری نیروژن در حین خنثی بودن و بی خطر بودن آن جهت جبران فشار سیال سیستم هیدرولیک استفاده می کنند.

مزایای استفاده از آکومولاتور دیافراگمی

Olaer Diaphragm Accumulator

Olaer Diaphragm Accumulator


Diaphragm accumulator services

Diaphragm accumulator services