هیدرولیک تک

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus

آکومولاتور قیچی هیدرولیک

آکومولاتور قیچی هیدرولیک معمولا برای بالا بردن سنبه و یا تیغه برشی در گیوتین های سنبه ماتریسی استفاده می شود. آکومولاتور قیچی هیدرولیک معمولا از نوع تیوپی و دیافراگمی است.

حجم آکومولاتور قیچی هیدرولیک

معمولا آکومولاتور های قیچی هیدرولیک حجم بالا هستند و از حجم 10 لیتر به بالا، 20 لیتر، 25 لیتر، 30 لیتر و 50 لیتر مورد استفاده قرار می گیرند. فشار کاری آکومولاتور قیچی هیدرولیک نیز معمولا تا 300 بار می باشد.