هیدرولیک تک

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus
  • دسته محصول :

آکومولاتور های تیوپی هایداک در سری های مختلف SB330/400/500/550 ساخته می شوند. این آکومولاتور ها دارای یک محفظه از جنس فولاد سخت در بیرون بوده که در داخل آن یک تیوپ که جنس آن با توجه به سیال جریان هیدرولیک می تواند متفاوت باشد.


  • تیوپ از جنس NBR در آکومولاتورهای هایداک برای استفاده از روغن های معدنی مثل HL, HLP,
    HFA, HFB, HFC و آب مناسب است

  • آکومولاتور هایداک با تیوپ IIR برای استفاده در جریان هیدرولیک با سیالات فسفاته مورد استفاده قرار میگیرد

  • تیوپ های جنس FKM در جریانهای سیال هیدروکربن کلرین ها و بنزین مورد استفاده قرار می گیرند.