هیدرولیک تک

FA | EN
نانوتجارتfacebookgoogleplus

کپسول ازت و جایگزینی آکومولاتور بجای بوستر ترمز

امروزه در بیشتر ماشین آلات جدید از آکومولاتور بجای بوستر ترمز استفاده می شود. بدین ترتیب که روغن هیدرولیک در مسیر جریان ترمز با عبور از یک شیر اطمینان وارد محفظه ذخیره کپسول ازت شده و با منقبض کردن دیافراگم و یا تیوپ و یا یا با فشرده کردن پیستون در انواع آکومولاتور ها با فشار زیاد ذخیره شده و آماده وارد شدن به مسیر جریان روغن هیدرولیک در زمان ترمز می شود.

Administration